SāksimarDievu.lv

Nodarbība Nr.1:
Kā mēs nonācām šajās attiecībās ar Dievu?

Sāc ar lūgšanu:
“Dievs, es lūdzu, uzrunā mani caur Savu Vārdu – Bībeli. Uzrunā manu sirdi, lai es saprastu, ko Tu vēlies man teikt. Āmen.”

Sekojošie panti palīdzēs tev saprast, ko Dievs saka par tavām attiecībām ar Viņu. Jautājums pēc panta palīdzēs tev saprast tā galveno domu.

Piezīme: Numerācija pirms katra jautājuma norāda uz panta atrašanās vietu. Tā ir sen iedibināta sistēma, kas palīdz atrast attiecīgos pantus Bībele.

Jāņa evaņģēlijs 1
12Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.

Jautājums: Kā cilvēks var kļūt par Dieva bērnu?
Piezīme: Tu vari ierakstīt atbildi šeit un izdrukāt nodarbību, kad esi pabeidzis.

Varbūt tu domā, ka izvēlējies ticēt Jēzum līdzīgi kā izvēlies, kādu mašīnu pirkt vai kādam politiskam spēkam pieslieties. Taču sekojošais pants atklāj Dieva līdzdalību šajā procesā.

Jāņa evaņģēlijs 15
16Ne jūs mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis...

Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1
9Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā.

Pāvila vēstule efeziešiem 1
4Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. 5Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu.

Jautājums: Balstoties uz 5. pantu, kāda bija Dieva motivācija, kad Viņš izvēlējās mūs?

Pāvila vēstule efeziešiem 2
4Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, 5arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!

Pāvila vēstule kolosiešiem 1
13Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, 14kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana.

Jautājums: Raugoties uz šo pantu, ko Dievs ir izdarījis tavā labā? Nosauc 4 lietas.

Pāvila vēstule romiešiem 5
9Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.

Jautājums: Bībele saka, ka Jēzus mūs izglāba. No kā?

Pāvila vēstule efeziešiem 2
8Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. 9Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.

Jautājums: Vai mēs varam nopelnīt sev pestīšanu?

Jautājums: Vai kāds var iegūt pestīšanu, darot labus darbus?

Secinājums: Apkopo, ko šie panti saka par Dieva līdzdalību tavā kļūšanā par kristieti.

Tagad tu vari izdrukāt šo nodarbību kopā ar savām atbildēm. Aizejot no šīs lapas, tavas atbildes netiks saglabātas.

Lai pārietu uz nodarbību Nr.2: “Vai Dievs mūs jebkad varētu pamest vai atmest mums ar roku?”, spied te...

DALIES UN PĀRRUNĀ: