SāksimarDievu.lv

Nodarbība Nr.3:
Ko Dievs vēlas, lai mēs darām tad, kad grēkojam?

Sāc ar lūgšanu:
“Dievs, es lūdzu, uzrunā mani caur Savu Vārdu – Bībeli. Uzrunā manu sirdi, lai es saprastu, ko Tu vēlies man teikt. Āmen.”

Pāvila vēstule romiešiem 3
23jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. 24Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. 25Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams Savu taisnību

Jautājums: Balstoties uz 23. pantu, kurš grēko?

Jautājums: 24. pantā ir teikts, ka Dievs mūs pasludina par nevainīgiem. Kāpēc?

Jautājums: 25. pantā – Kā cilvēki ir samierināti ar Dievu?

Pāvila vēstule efeziešiem 1
7Viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības

Jautājums: Vai mums ir piedots tāpēc, ka pārtraucam grēkot?

Jāņa 1. vēstule 4
10Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet, ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.

Jautājums: Kāpēc mums ir piedots?

Pāvila vēstule romiešiem 5
1Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Jautājums: Kāpēc mums ir miers ar Dievu?

Tomēr mēs vēl joprojām grēkojam un Dievs to zina.

Jāņa 1. vēstule 1
8Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. 9Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. 10Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos.

Jautājums: Ko Dievs vēlas lai mēs darām ar mūsu grēkiem?

Jautājums: Ko Dievs darīs, kad mēs Viņam atzīsimies savos grēkos?

Jautājums: Ko Dievs domā par to, ka mēs noliedzam savus grēkus vai mazinām to nozīmi?

Vēstule ebrejiem 4
16Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Noslēgums: Balstoties uz iepriekšminētajiem pantiem, secini, ko Dievs vēlas, lai mēs darām, kad grēkojam.

Tagad tu vari izdrukāt šo nodarbību kopā ar savām atbildēm. Aizejot no šīs lapas, tavas atbildes netiks saglabātas.

Lai pārietu uz nodarbību Nr.4: “Ko Dievs ir iecerējis veidot mūsu dzīvē?”, spied te...

DALIES UN PĀRRUNĀ: