SāksimarDievu.lv

Dieva unikālā mīlestība

Attiecības ar Dievu nelīdzinās nevienām citām attiecībām...

Stīvens L. Pogs

Attiecības ar Dievu nelīdzinās nevienām citām attiecībām. Dieva mīlestība pret tevi ir unikāla. Tai nav nosacījumu. Dievs tevi mīl tāpēc, ka tu esi.

"Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū: Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs…" (1.Jāņa 4:9-10)

Viņš tevi nemīl tādēļ, ka tu būtu paveicis kaut ko īpašu. Nav nekā tāda, ko tu varētu izdarīt, lai Dievs tevi mīlētu vairāk nekā viņš tevi mīl šobrīd – un nekā tāda, lai viņš tevi mīlētu mazāk, nekā viņš tevi mīl šobrīd. Dievs mīl tevi vairāk, nekā tu mīli sevi.

Līdz šim tu droši vien esi piedzīvojis tikai nosacītu mīlestību. Nosacīta mīlestība balstās uz tavu rīcību. Ja tu ‘labi uzvedies’ savā darbā, komandā, attiecībās ar citiem, tevi 'mīl'.

Atverot savu dzīvi Kristum, tu esi atradis absolūtu mīlestību un atzīšanu. Varbūt tev to ir grūti saprast, ja iepriekš nekad neesi izjutis šādu mīlestību. Bet tā ir patiesība! Diemžēl Dieva mīlestība nebūs 'jūtama' vienmēr. Būs situācijas, kad tu iekšēji apšaubīsi ne tikai viņa mīlestību, bet pat viņa eksistenci. Tu vēlēsies atmest visam ar roku. Nedari tā.

Kad Dievs tev dāvāja jaunu dzīvi, viņš tev nepasniedza to ietītu zīdpapīrā un saldi iesmaržotu. Jēzus sāka savu dzīvi šeit virs zemes smirdīgā, aukstā kūtī. Viņš izbaudīja reālo dzīvi pilnā mērā un arī tu to izbaudīsi kopā ar Kristu – nekādas maģijas, tikai viņa klātbūtnes apsolījums.

Dievs saka: "Ar mūžīgu mīlestību es mīlēju tevi, tādēļ bez mitas es žēloju tevi." (Jeremijas 31:3)

Dāņiem ir sakāmvārds: "Cilvēkam jāpieveic tikai nākamā jūdze." Apziņa, ka Dievs tevi mīl, ļaus tev turpināt ceļu, kad nākamā jūdze liksies neciešami gara: "Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā." (Romiešiem 8:38-39)

Mūsu ticība balstās uz to, ko Dievs mums ir atklājis par sevi. Viņš vēlas, lai mēs ticētu viņa mīlestībai un paļautos uz to:

"...patīk Kungam tie, kas viņu bijā, kas cer uz viņa žēlastību." (Psalmi 147:11)

"Redzi, Kunga acs pār tiem, kas viņu bijā, pār tiem, kas cer uz viņa žēlastību." (Psalmi 33:18)

Ķēniņš Dāvids, kuru Dievs nosauca par "vīru pēc mana prāta," (Ap.d. 13:22) uzticējās Dieva mīlestībai: "Bet es dziedāšu par tavu spēku, rītausmā gavilēšu par tavu žēlastību, jo tu biji patvērums man, paspārne man posta dienās." (Psalmi 59:16-17)

Jēzus raksturo savas mīlestības dziļumu: "Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs." (Jāņa 15:9-11) Viņš mūs mīl par spīti visam – arī tad, kad esam nepaklausīgi. Bet, paklausot viņam, mēs paliksim viņa mīlestībā, izbaudīsim to.

Lai vairotu izpratni par Dieva mīlestību pret tevi, turpmākajās nedēļās atvēli laiku Dieva Vārda lasīšanai: Psalmi 103, Jāņa 15, un 1.Jāņa 4, un ievēro, cik dažādos veidos ir aprakstīta Dieva mīlestība.

DALIES UN PĀRRUNĀ: